Vaarinformatie

Vaarkaart

Regels tijdens het varen.

 • De motor is eenvoudig te besturen d.m.v. de gashendel en helmstok. De gashendel kan gebruikt worden om zowel voor- als achteruit te varen.
 • Op de daarvoor bestemde plek vindt u een brandblusser. Enkel en alleen in geval van brand is het gebruik van de brandblusser toegestaan. Bel in zo’n geval direct de brandweer en stel ook Terrasboot op de hoogte.
 • Veiligheid gaat boven alles, neem geen risico.
 • Vaar altijd stuurboord (rechts) met een zodanige snelheid dat er geen hinderlijke golfslag ontstaat. Houdt u ten alle tijden aan de maximale snelheden van 4,5 km per uur, die gelden in en om de Utrechtse Grachten.
 • Beroepsvaart (o.a. Havendienst, rondvaartboten) heeft altijd voorrang.
 • Zorg ervoor dat het voor anderen duidelijk is in welke richting u vaart. Benader bruggen zo dat u zichtbaar bent voor eventuele tegenliggers.
 • Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs een vaartuig te besturen.
 • U mag niet afmeren aan bomen, onder of aan bruggen en op plaatsen waar dat door middel van een verbodsbord wordt aangegeven.
 • Versterkt geluid is niet toegestaan op de boten en/of steiger.
 • Op en rond het water wonen mensen. Respecteer hun privacy. Veroorzaak geen overlast op het water of bij vertrek/terugkomst van de Terrasboot steiger.
 • Zorg ervoor dat de boot schoon en netjes wordt teruggebracht. Wanneer dit niet gebeurt kan er een bedrag van de borg worden ingehouden.
 • Zorg ervoor dat de boot op tijd wordt teruggebracht. Wanneer dit niet het geval is worden alle gemaakte kosten en misgelopen inkomsten aan u doorberekend.
 • Terrasboot is niet aansprakelijk voor schade aan de boot of schade aan (bezit van) derden.

Boek nu!